وبلاگ تیام

نگهداری وندینگ

هزینه ی نگهداری وندینگ ماشین( دستگاه فروش خودکار ) چگونه است؟

وندینگ ماشین ها  یا همان دستگاه های فروش اتوماتیک چه به لحاظ یک کالای مصرفی و چه به لحاظ یک کالای صنعتی دارای هزینه های نگهداری ثابت و متغیر می باشند.دستگاه های فروش خودکار به لحاظ سیستم و نوع کابرد دارای هزینه های متفاوتی می باشد.موارد مطرح شده در پایین شامل هزینه های کللی یک وندینگ ماشین در جایگاه یک کالای صنعتی می باشد:

1-هزینه ی تامین یا خرید دستگاه

2-هزینه مکان دستگاه

3-هزینه برق که با توجه به نوع دستگاه کم مصرف یا متوسط متغیر می باشد

4-هزینه های مواد مصرفی و یا موارد قابل فروش در دستگاه وندینگ با توجه به نوع دستگاه

5-هزینه ی سرویس و تعمیرات احتمالی

هزینه های متغیر دیگر با توجه به نوع دستگاه فروش خودکار متفاوت خواهد بود.به طور مثال مصرف برق در دستگاه های مجهز به سیستم های سردکن با دیگر وندینگ ماشین ها متفاوت می باشد.

شرکت تیام وندینگ جهت به حداقل رسانیدن هزینه های دستگاه فروش اتوماتیک روند بهینه ای را طراحی و به اجرا گذاشته است که به این ترتیب کاربران و یا اپراتورهای دستگاه های فروش خودکار دیگر نگران افزایش هزینه ها و کاهش سود خود نخواهند بود.

logo@2x.png
©2023 Tiam Vending All rights reserved
Design by Ypa Group

جستجو